Decor A

Защита на лични данни

   През април 2016 г. Европейският парламент прие нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), който влиза в сила от 25 май 2018 г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

   „Декор-А“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, ще използва Ваши лични данни единствено с Вашето съгласие, с цел повишаване качеството на обслужване.

Информация относно Администратора на лични данни

  1. Наименование

“Декор-А” ЕООД

  1. ЕИК/БУЛСТАТ

117621906

  1. Адрес

Русе, бул. „3-ти Март“74 ( двора на Товарни Превози)

  1. Е-mail

office@decor-a.bg

  1. Телефон

089/ 4 301 405

082/ 519 257

   Преди предоставяне на лична информация, ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Декор-А“ ЕООД и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: дружествата извършващи куриерска услуга, банки и др.

Разделите, в които ще искаме достъп до личните Ви данни са:

Заявка за разкрой

Разкроят е специфична дейност, изискваща внимание и прецизност. За свеждане на грешките до минимум е необходима добра обратна връзка. Данните, които се предоставят при попълване заявка за разкрой са само необходимите такива за осъществяване на качествена кореспонденция.

   За целите на нашите дейности събираме лични данни включващи: Имена, адрес, телефон, електронна поща. НE изискваме данни като IP,  ЕГН, номер на лична карта и др. При желание за издаване на фактура се изискват стандартни данни за фирма: име, МОЛ и ЕИК.

   Запознати сме с актуалните промени в  Закона за защита на личните данни. Всякаква предоставена лична информация се съхранява в нашата база данни, като непрекъснато развиваме средствата и подходите си за предлагане на сигурна среда. Ние не предоставяме, под каквато и да е форма, Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие.

   Сайтът на „Декор-А“ ЕООД използва бисквитки, които са с функционална и аналитична цел. Тези бисквитки са свързани с ефективността на сайта  и позволяват потребителят да използва цялата му функционалност. Благодарение на аналитичните бисквитки се извлича статистическа информация.Бисквитки, от споменатите типове, не ни дават никаква информация за вашите лични данни. За детайлен преглед на статистиката използваме уеб услугата Google Analytics. Настройките за задържане на данни на Google Analytics са съобразени и актуализирани с  последните промени в Закона за защита на личните данни.

   Всички съвременни браузъри позволяват промени на настройките за бисквитки, от които свободно може да възползвате.

 „Декор-А“ ЕООД уважава и пази Вашите лични данни.